Brivo CT385

Опис

Brivo CT385 - доступна ефективність.

Чудова якість зображення. Прогресивні функції, компактність - все це в одній системі комп'ютерної томонграфії, яка сьогодні стала доступною.

Замовити

Коли ми приступили до розробки нового 16-зрізового комп'ютерного томографу, нашою ціллю було створити невеликий, але ефективний, надійний та простий у використанні пристрій, який при цьому задовільняв би потреби сучасних клінічних задач.
Тепер завдяки томографу Brivo CT385 для Вас відкривається світ високого розрішення. Він забезпечує чудову якість зображень та оснащений вдосконаленою функцією оптимізації дози, що робить його універсальним діагностичним інструментом.
Виявляйте патології та досліджуйте анатомічні структури з високим ступенем деталізації й контролю дози опромінення завдяки таким інноваційним технологіям, як IQ Enchance.
Нові технології зниження дози ― це такі, як сцинтиляційний детектор HiLight з системою сканування VolaraDT, функціями ASiR1, VISR2, OptiDose** та функцією модулізації дози опромінення органів Organ Dose Modulation (ODM). Вони дозволяють отримувати зображення високої якості в найкоротші терміни й оптимізувати рівень дози під час виконання різних процедур. Все це допоможе Вам швидко і точно поставити діагноз, отримавши зображення будь якої частини тіла.
Простий у використанні, ергономічний інтерфейс у поєднанні з такими найновішими технологіями компанії GE, як Digital Tilt і SmartPrep** з функцією автоматичного запуску сканування після досягнення заданої щільності контрасту, а також інтегрований інтерфейс інжектору Xtream** дозволяють оптимізувати робочий процес, краще організувати стандартні щоденні процедури й збільшити пропускну здатність відділення.

Висока продуктивність. Мала площа приміщення.
Шістнадцятизрізовий томограф Brivo CT385 забезпечує продуктивність типового 16-зрізового комп'ютерного томографу, але при цьому займає місця не більше, ніж більшість одно- і двозрізових систем. Це позбавляє багатьох проблем та витрат, пов'язаних з приміщенням для встановлення обладнання.

Зниження дози опромінення, висока якість візуалізації та оптимізація процедури дослідження.

Визнаний лідер в галузі технологій зниження дози опромінення, компанія GE продовжує розробляти найважливіші функції оптимізації дози для всіх своїх платформ. Томограф Brivo CT385 оснащений багатьма інструментами регулювання дози й забезпечує необхідну для клінічної діагностики якість зображень.

Сцинтиляційний детектор HiLight

Цей детектор нового покоління створений спеціально для томографу Brivo CT385. Він пройшов випробування на термічну міцність та надійність. Використання сцинтилятора HiLight забезпечує підвищення  продуктивності за рахунок ефективного поглинання навіть в умовах низького рівня сигналу.
Система отримання даних на детекторі (DoD). В основі роботи детектору лежить інноваційна технологія DoD, яка характерна для КТ-систем преміум-класу. Безпосередній фізичний зв'язок системи отримання даних (DAS) з детектором дозволяє знизити рівень електронного шуму на 20 %, що призводить до підвищення якості зображень.

Функція ASiR

Будучи справжнім проривом в галузі управління дозою опромінення, функція ASiR дозволяє зменшити дозу на 40 % без втрати якості зображення, що необхідне для постановки точного діагнозу. Також ця функція дозволяє підвищити низькоконтрастне розрішення.
Будучи технологією інтерактивної реконструкції на основі сирих даних, функція ASiR змінює ваше уявлення про величину дози при опроміненні різних анатомічних структур і пацієнтів. Досвід використання нашими клієнтами технології ASiR підтверджує чудову діагностичну якість зображень при низькій дозі опромінення для різних типів обстеження й анатомічних структур.

Функція VISR

Методика об'ємної реконструкції в просторі зображення (VISR) поєднує обробку в просторах проекції та зображення, дозволяючи досягти оптимальної якості зображень. Вдосконалені алгоритми допомагають скоротити кількість артефактів у вигляді смужок, що виникають в результаті нестачі фотонів (наприклад, в разі крупного розміру тіла пацієнта).

Тримірний фільтр знижує рівень шуму без збитків для розрішення зображень, сприяючи чіткій візуалізації (наприклад, при візуалізації пухлин головного мозку чи при роботі з пацієнтами дитячого віку). Завдяки функції VISR томограф дозволяє підвищити якість зображення на 20 % за умов попереднього рівня дози й отримувати зображення попередньої якості при зниженні дози на 36%.

Модульція дози опромінення органів

Томограф Brivo CT385 оснащений функцією модуляції дози опромінення органу (Organ Dose Modulation, ODM), яка допомагає знизити дозу опромінення завдяки регулюванню сили струму рентгенівської трубки при опроміненні поверхневих структур, наприклад молочних залоз чи кришталиків.

Функція OptiDose

Зниження дози опромінення за допомогою функції ASiR застосовується у поєднанні з технологіями OptiDose компанії GE, які довели свою надійність та які дозволяють знизити дозу опромінення на рівні джерела. Функція динамічної колімації SmartTrack дозволяє утримувати рентгенівський пучок сфокусованим на активних ланках детектору, в той час як система динамічного відслідковування по осі Z блокує невикористовуване рентгенівське випромінювання на початку та в кінці сеансу спірального сканування. Методика об'ємної реконструкції в просторі зображення (VISR) оптимізована для забезпечення вищої якості зображень за умов нижчої дози опромінення.
Невелика довжина гентрі дозволяє ефективніше використовувати рентгенівське випромінювання. Чим менша фокусна відстань, тобто відстань між рентгенівською трубкою та детектором, тим вища ефективність роботи трубки й генератору.
Функція Auto mA дозволяє модулювати силу струму в режимі аксіального та спірального сканування, гарантуючи високу якість візуалізації кожного зрізу. Це дозволяє покращити співвідношення сигнал/шум й оптимізувати дозу опромінення, регулюючи силу струму відповідно до коефіцієнту поглинання для кожного зрізу.
Тримірний фільтр дозволяє провести швидкий кількісний аналіз порушень кровообігу в головному мозку, в тому числі оцінити об'єм церебрального кровотоку та середній час проходження судинами.

Втілення передових ідей.

Оснащений найновішими технологіями сучасних КТ-платформ від компанії GE, томограф Brivo CT385 надає користувачам найважливіші функції, що відповідають як сьогоденним, так і майбутнім клінічним завданням.
Томограф Brivo CT385 дозволяє виконувати розширений аналіз параметрів судин завдяки функції автоматичного визначення центральної лінії судини.  Формування зображень за декількома траєкторіями дозволяє вимірювати кути між гілками судин. Також Ви можете переглядати вихідні поперечні зрізи судин в косій проекції й повертати зображення зігнутих структур, щоб краще бачити уражені ділянки.
IQ Enhance ― це вдосконалений алгоритм, який дозволяє збільшити крок спіралі втричі, одночасно досягаючи тієї ж якості зображень, що й за стандартного сканування. Зменшення тривалості сканування дозволяє знизити тривалість затримки дихання, підвищуючи комфорт пацієнта.

Тримірна модуляція дози дозволяє автоматично регулювати силу струму при скануванні по осях x-y-z.
Модуляція дозволяє підтримувати високу якість візуалізації за допомогою індексу шуму, щоб обмежити силу струму рівнем, що є мінімально необхідним для отримання зображення потрібної якості. 

Відповідає всім вашим потребам

Сканування. Отримання зображень. Постобробка.
Реформування.Все це - за одним пультом управління.

Додаток Volume Viewer з режимом Direct MPR
Режим Direct MPR з функцією Auto-Batch дозволяє здійснювати автоматичну пряму реконструкцію в реальному часі, а також передавати повністю відкориговані зображення в декількох проекціях. Цей режим дозволяє перейти від стандартного 2D-режиму перегляду до проспективного 3D-режиму перегляду зображень в аксіальній, сагітальній, корональній та косій проекціях в той час, коли реформатування зображення утворюються автоматично і в пакетному режимі передаються на робоче місце лікаря для перегляду. 
Мультипланарна реконструкція об'єму. Виконуйте точне регулювання контрастування й покращуйте якість візуалізації анатомічних структур за допомогою функції мультипланарної реконструкції об'єму (MPVR), яка є швидким і простим способом утворення зображень об'ємних структур. Використовуйте проекцію максимальної інтенсивності (MIP) під час дослідження судин, проекцію мінімальної інтенсивності (MinIP) під час дослідження дихальних шляхів і бронхів, і проекцію середньої інтенсивності під час візуалізації голови й черевної порожнини. Переглядайте вибраний об'єм в будь якій необхідній площині, змінюючи при цьому товщину зрізів для детального вивчення уражених ділянок в підшлунковій залозі, ниркових артеріях та хребті.

3D-візуалізація поверхні, проекції максимальної інтенсивності та об'єму

Візуалізація об'єму дозволяє підвищити якість тривимірної візуалізації досліджуваної тканини завдяки функції прозорості. Для точної та надійної інтерпритації результатів КТ отримаєте більше даних про просторові взаємовідносини різних анатомічних структур, ніж це дозволяє зробити стандартна тривимірна візуалізація поверхні.

Віртуальна ендоскопія
Використовуйте функцію віртуальної ендоскопії для візуалізації порожнистих органів,таких як придаткові пазухи чи судини.  Режим віртуального «наскрізного прольоту» дозволяє виконувати динамічну візуалізацію зображень.

Перфузійна КТ
Цей режим використовується під час лікування інсульту, дозволяючи провести швидкий кількісний аналіз порушень кровопостачання головного мозку, в тому числі оцінити внутрішньочерепний об'єм крові, швидкість та середній час мозкового кровотоку.

КТ-колонографія
Цей режим дозволяє провести швидке та точне неінвазивне дослідження товстої кишки. Зображення, отримані в положеннях пацієнта на животі та на спині можна переглядати одночасно та синхронізувати. Можна навіть використати функцію "наскрізного прольоту" в тривимірному режимі, як під час оптичної колоноскопії. Інструменти створення закладок дозволяють відмітити положення поліпів, а інструменти вимірювання відстані та щільності дозволяють визначити їх розмір та ступінь однорідності.

Аналіз судин
Цей режим дозволяє виконати розширений аналіз параметрів судин за допомогою автоматичного визначення центральної лінії судини. Формування зображень за декількома траєкторіями дозволяє виміряти кути між гілками судин.Також Ви можете переглядати вихідні поперечні зрізи судин в косій проекції й повертати зображення зігнутих структур, щоб краще бачити уражені ділянки.

Додаток DentaScan
Дозволяє створити всебічний набір складових співвідношуваних реформатованих зображень нижньої і/або верхньої щелепи в аксіальній та косій проекціях, а також в форматі «panorex». Функція DentaScan дає інформацію, що необхідна для планування імплантації зубів або ортодонтичної операції.

Для отримання більш детальної інформації або комерційної пропозиції, заповніть форму нижче: